Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Duitse quiz overrompelend succes

1360747586nquiz
Onlangs hield de Duitse conversatieklas van het CVO-SNT te Brugge een grote Duitse quizavond. Meer dan honderd geïnteresseerden namen deel. De 4 winnaars ontvingen elk een Duits woordenboek en een oorkonde als ambassadeur van de Duitse taal en cultuur. Vlnr Marc Vanhoenacker (winnaar), docente Ingeborg De Jonghe, Claudine Berben (winnaar), Kathleen Van Dycke (winnaar), Jessy Scheldeman (cursist), Gilbert Vande Walle (winnaar), Frank Maldeghem (cursist)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: