Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugs forever

 

1358927206ncovers_blontrock
 
 
 
Dialect is hot, zeker nu minister Joke Schauvlieghe ter elfder ure het Woordenboek van de Vlaamse dialecten heeft gered. De lokale bewakers van het Brugse dialecten-erfgoed vormen samen het trio Nico Blontrock (Radio 2), Hedwig Dacquin (ex-hoofdredacteur Brugsch Handelsblad) en de volprezen stadsgids Jo Berten. Hun jongste exploot is het boekje ‘Brugs vo intellectuwelen’, garant voor een uurtje plezant grasduinen in talloos veel woorden en uitdrukkingen van weleer. Inleidend gaan de auteurs op zoek naar de oorsprong van het Brugs en naar redenen voor de beginselvastheid van het West-Vlaams. Ze concluderen dat ‘het dialect verdwijnt als opvoedingstaal, maar zich handhaaft als groepstaal in informele contacten tussen volwassenen’. Het trio stelt vast dat het Brugs nog nieuwe woorden voortbrengt als ‘luioardsfrieten’, synoniem voor diepvriesfrieten. Overigens houden niet alleen de West-Vlamingen hardnekkig vast aan hun dialecten. Recent wetenschappelijk onderzoek naar vogeltaal leert dat ook vogels ‘een dialect’ hanteren. Verplichte literatuur voor ‘Brugse intellectuwelen’.
 
In dezelfde orde grasduint ‘Brugse Weetjes’ Van Nico Blontrock, 66 weetjes over evenveel vragen, genre ‘hoeveel bruggen telt Brugge?’(43!) of ‘welke Brugse bisschop stond zijn hart af?’(Mgr. Malou). Zelf onthouden: tussen 1893 en 1900 telde Brugge, tussen de Coupure en de Witte Leertouwerstraat, een renbaan voor… paarden. (LF)
 
Brugse Weetjes en Brugs vo intellectuwelen’ verschenen bij uitgeverij Zorro (www.zorrobooks.be)
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: