Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

W.E.R.F.-label trekt de digitale kaart

 

1358497709nwerf1_roland_legein
 
De Werf
 
Zeer binnenkort – voorjaar 2013 is de timing – zullen cd’s van het W.E.R.Fwww.dewerf.be.-label ook digitaal kunnen worden aangeschaft. Meer nog: er komt een bijhorende informatieve website: www.werfrecords.be. Labelcoördinator Benny Claeysier licht de logica der dingen toe.
 
 EXit – Waarom plots nu die stap?
 
Benny Claeysier – ‘Ik denk dat we hiermee een logische stap hebben gezet. We zitten al een tijdje in een cruciale fase in de muziekindustrie: de cd als fysieke drager van muziek is op sterven na dood en binnen de popwereld eigenlijk al bijna volledig afgeschreven. De jazzniche is iets langer gespaard gebleven, wat met een aantal redenen te maken heeft: het doorsnee jazzpubliek is iets ouder en hierdoor minder snel vertrouwd met de vernieuwde (legale of illegale) digitale mogelijkheden; de jazzconsument is vaak iemand die belang hecht aan het verzamelaspect en graag iets tastbaars in handen krijgt; bovendien was tot voor kort slechts weinig jazz online te vinden, legaal of illegaal. Op onze vernieuwde website zullen de bezoekers zowel voor het aankopen van digitale muziek als van fysieke cd's terecht kunnen. Je zal dus een link vinden naar iTunes waar je de nummers legaal kunt downloaden, maar net zo goed zal je via een “winkelmandje” de fysieke cd kunnen aanschaffen, die vervolgens per post wordt toegestuurd. Je zal er echter veel meer kunnen dan enkel muziek kopen: op die website zullen bio’s staan van de artiesten, videofragmenten, achtergrondinformatie over de cd's, nieuws met betrekking tot ons W.E.R.F.-label, podcasts… De site zal ook up to date blijven en de bezoeker zal regelmatig geprikkeld worden, bv. door gratis downloads.’
 
 EXit – Hoeveel bedraagt de gemiddelde verkoop van een W.E.R.F.-cd en welke zijn absolute uitschieters?
 
Claeysier – ‘De gemiddelde winkelverkoop van een (Belgische) jazz-cd is teleurstellend laag, als gevolg van de ineenstortende cd-markt. In België zijn er nog enkel een aantal speciaalzaken die de stap zetten om een nieuwe release van een Belgische jazzgroep in hun gamma op te nemen: de grote winkelketens verarmen steeds meer hun aanbod en spelen op veilig. Hierdoor is de winkelverkoop eigenlijk bijna verwaarloosbaar geworden. Dit wordt tegenwoordig echter gecompenseerd door de verkoop na concerten, die enorm in de lift zit. Dat heeft grotendeels met beleving te maken: wie een fantastisch concert heeft meegemaakt, neemt graag een cd mee als souvenir. Het contact met de artiest is op die manier ook veel directer, wat een extra verkoopsargument is. Om een idee te geven qua verkoop op ons label: voor jonge en/of onbekende jazzgroepen persen we tegenwoordig slechts op 750 à 1.000 exemplaren en zijn we tevreden als we die na x aantal jaar hebben uitverkocht. Af en toe hebben we een succesproject zoals MixTuur, Brussels Jazz Orchestra, Nathalie Loriers Trio… en dan komen we met een beetje geluk aan een 2.500 verkochte exemplaren. Het gebeurt dus heel zelden dat we een cd uitgeven die lucratief is. Ons gesubsidieerde statuut maakt het ons echter mogelijk jonge artiesten te blijven ondersteunen en zo groeikansen te bieden. Voor hen is een cd een promotiemiddel, een opstapje om verder te geraken in hun carrière. We doen echter zo goed als kan ons best om het commerciële en het ondersteunende aspect van ons label met elkaar te laten rijmen. De lancering van onze site is eveneens een aanzet daartoe.’
 
 
EXit – Zelf heb ik helaas moeten vaststellen dat bepaalde cd's uitverkocht zijn: worden van deze geen extra exemplaren meer gemaakt?
 
Claeysier – ‘Er zijn inderdaad een tiental cd's uit onze catalogus uitverkocht, die we nog niet hebben heruitgegeven. In ieder geval zullen deze straks digitaal te koop aangeboden worden via onze nieuwe site. Of we ze ook fysiek zullen heruitgeven, zal intern moeten worden onderzocht: het persen van een cd en vooral de verpakking is een aanzienlijke kost. Je bent bovendien verplicht om op minimum 500 exemplaren te drukken. Als je mijn verkoopcijfers van hierboven in acht neemt, dan moet er grondig afgewogen worden of het wel de moeite is om die cd’s nog fysiek opnieuw te persen.’ (Paul Godderis)
 
Info (binnenkort): www.werfrecords.be
 
 
 
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: