Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Dossier verkiezingen

 
 

Defauw_van_geel
Christina Van Geel en lijsttrekker Dirk De fauw
 
Dirk De fauw (CD&V): ‘Het label Werelderfgoed is een zegen, de rest is dialoog’
 
CD&V staat na drie bestuurperiodes, waarin grote partner SP.A telkens de schepenzetel voor Cultuur binnenhaalde, voor cruciale verkiezingen. Cultuur blijft daarin een hoofdthema. Lijsttrekker Dirk De fauw haalt daarvoor de mosterd vooral uit het rapport dat partijgenoot Christina Van Geel heeft opgemaakt over ‘cultuur in Brugge’.
 
‘Cultuur’ zegt De fauw, ‘is te belangrijk om het alleen over te laten aan de schepen van Cultuur. Wij hebben zwaar ingezet op het vormingswerk en de verdienste van Patrick Moenaert bij de realisatie van Brugge Culturele Hoofdstad en de bouw van het Concertgebouw, betwist niemand. Dat heeft Brugge op de kaart gezet als levendige cultuurstad en dat willen we zo houden. Bovendien moet je ook kijken naar de logistieke ondersteuning die we hebben geboden. De besparingsronde in de cultuursector is dankzij fors lobbywerk bij minister Joke Schauvliege grotendeels aan Brugge voorbij gegaan.’
 
De basis
 
‘Men is er bovendien in geslaagd om cultuur naar de wijken te brengen, zoals het succes van Uitwijken aantoont. Zo viel er cultuur te beleven tot in Zwankendamme en Zeebrugge toe met deelnemers van jong tot oud. Jong in Brugge was eveneens een aandachtspunt. Niemand betwist nog het succes van Het Entrepot en jongerenprojecten als Villa Bota (LF. internetradio voor jong Brugge). Werken met jeugd blijft een moeilijke evenwichtsoefening, je moet ze niet bevoogden, dat werkt averechts.’
 
KTA-site en museumuitbreiding
 
‘Het stadsbestuur heeft lang onderhandeld om de uitbreiding van het Groeningemuseum mogelijk te maken. Eerst ging men praten met de privé-eigenaar van de site Oud sint-Jan, daarna met het schoolbestuur van het Sint-Andreas-instituut. Beide pistes liepen op niks uit, maar er ging veel tijd verloren. Er was telkens geen bereidheid of er was sprake van een ongelooflijke prijs.’
 
‘De KTA-site (LF. die verhuist naar nieuwbouw Sint-Michiels) komt over twee jaar leeg te staan. Die site omvat de historisch waardevolle Magdalenakapel, die er nu zwaar verwaarloosd bij staat, en een verzameling gebouwen klaar voor de sloop. Daar heb je de handen vrij om er iets moois, én met moderne architectuur, van te maken. Dat laatste in overleg met de aanbevelingen van Unesco natuurlijk. Dit dossier moet prioritair zijn voor het nieuwe stadsbestuur. Eventueel  kan men aanvullend een wandelcircuit realiseren dat vanuit Groeninge, via de tuinen van Sint-Andreas en de Seniorie Ten Eeckhoute, naar de nieuwe site leidt. Dit project zou een enorme opwaardering betekenen voor de wijk..’
 
Het Concertgebouw
 
‘Zowel de Stad als de Provincie blijven daar op inzetten, maar vanaf 2014 rijst de moeilijkheid dat de Provincie, middels een besluit van N.VA-minister Geert Bourgeois,  niet langer mag mee subsidiëren. Alleen Stad en Vlaanderen mogen dat nog. Dat betekent concreet dat de huidige provinciale steun, ongeveer 250.000 euro, zal wegvallen. We onderzoeken nu of er een alternatieve piste bestaat.’ (LF)
 
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: