Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Verkiezingen: N-VA wil de Dienst Cultuur doorlichten

Ann_minne

Roert Bart De Wever voor de gemeenteraadsverkiezingen vooral de nationale trom, in Brugge houden de( last-minute) lijsttrekker Ann Minne-Soete en Erwin Priem, 16de op de lijst, zich netjes aan de lokale feiten en beloften. Hun programma besteedt een stevige brok aan cultuur met als uitschieter ‘een doorlichting van de Dienst Cultuur’.

Doorlichten?

‘Wij kunnen ons perfect vinden in de vele middelen die vandaag naar cultuur gaan, want noblesse oblige en cultuur brengt veel extra’s in het bakje. Behouden dus wat kan, rekening houdend met de realiteit dat de crisis om het hoekje loert en er wellicht zal moeten bespaard worden. De basis, met zijn sterke cultuurverenigingen moet zeker behouden blijven.’
‘Anderzijds pleiten wij voor een doorlichting van de lokale cultuursector en de Dienst Cultuur, net zoals dat gebeurt voor andere diensten en ambtenaren. Wij zien ruimte voor verbeteringen. Over de werking van Brugge Plus zijn wij tevreden. Dit is een stedelijke vzw die een aparte expertise voor openluchtevenementen heeft opgebouwd. Het heeft een goede structuur. Samengevat: cultuur is voor ons een belangrijke sector die niet onderhevig mag zijn aan de schommelingen van de vrije markt. Het maakt deel uit van Brugges core-business.’

Andere accenten

‘De werking en de subsidiëring van het Concertgebouw willen wij blijven (onder)steunen, maar er kunnen andere, zakelijke, accenten worden gelegd. N-VA denkt aan de organisatie van meer congressen, nu te weinig!, en een restaurant op de zevende verdieping. ‘
‘Artistiek moet nagegaan worden of er kan samengewerkt worden met de Vlaamse Opera, want Gent en Antwerpen verkopen regelmatig uit en werken met wachtlijsten. Een dure onderneming, zeker, maar een onderzoek waard.’
‘Er moet werk gemaakt worden van de verkoop van last-minute-tickets en de bekendmaking van de discovery-pas is te weinig bekend bij de jongeren. Ik zie in Gent en Antwerpen meer jongeren opdagen, al heeft de aanwezigheid van conservatoria daar ook mee te maken.’

Frustratie:  de toerist over het hoofd gezien

‘Men werkt veel te weinig met de hotelsector. Dagelijks krijg ik toeristen over de vloer (LF. muziekhandel Rombaux) die graag willen weten wat er op cultureel gebied te beleven valt. Er is een gebrekkige communicatie. Bezorg ze een handige, kleine folder (‘een EXit voor toeristen’)  en leg die in de hotelkamer. Alle grote steden doen ons dat voor. Pure noodzaak! Cultuur , Toerisme én Lokale Economie moeten nog beter samenwerken!

‘Oud Sint-Jan stelt vandaag niks voor’

‘De site Oud Sint-Jan stelt vandaag niets voor. Een spijtige zaak. Over de erfpacht (tot in 2101) moet onderhandeld worden en de voorwaarden in het contract herbekeken. Commercieel is het tweederangs, de lokalen zijn aan het verloederen.  Uiteraard wacht de Spaanse eigenaar om er een congrescentrum neer te poten, maar als het van N-VA afhangt komt dat er niet, tenzij als een en-én-verhaal.  Dat middelgrote congrescentrum lijkt ons beter gesitueerd op het Beursplein waar veel gebouwen vrij komen en hedendaagse of zelfs avant-garde architectuur mogelijk is. Er bieden zich daar tal van mogelijkheden.’

Vrouwelijke kunstenaars

‘Ik speel met het idee van een museum voor uitsluitend vrouwelijke kunstenaars, zoals dat nu nog uniek in de wereld bestaat in Washington. Ik heb contact met een vrouwelijke kunstenares en mecenas die haar collectie permanent ter beschikking zou willen stellen, zodra de Stad de nieuwe museumruimte op de KTA-site zou innemen. Over de kansen van de KTA-site zijn we uiteraard zeer enthousiast, want ze biedt talloos veel mogelijkheden, zoals het langverwachte museumcafé of een expo-ruimte voor jonge Brugse kunstenaars. Daarnaast moet de Magdalenakapel in de Nieuwe Gentweg dringend worden gerestaureerd, de huidige verloedering is een ware schande.’

‘We pleiten eveneens voor een volwaardig en modern Kantmuseum. De waarde van dit ambacht kan niet genoeg benadrukt worden en brengt veel toeristen naar het Sint-Annakwartier. Tenslotte willen wij inzetten op hedendaags straatmeubilair, dat kan ontworpen worden door jonge Brugse architecten, of kunstenaars,  misschien als alternatief voor sommige bronzen beelden die hun tijd wel hebben gehad.  “Met oprecht respect voor voormalig burgemeester FVA, maar het beeld van Frank Van Acker op de Vismarkt aan de Groene Rei staat er volkomen misplaatst. Een hedendaagse beeldententoonstelling in Brugse parken is nog zo’n aanbeveling.’

Hedendaagse architectuur: vaak geslaagd!

Het gesprek met Ann Minne en Erwin Priem vindt plaats in de bar van Hotel Casselbergh in de Hoogstraat. Over deze moderne realisatie, met de betwiste achterzijde kant Groene Rei, is Ann Minne ‘zeer enthousiast’. Het nieuwe rijksarchief (Predikherenrei) vinden zij ook ‘een schitterende realisatie’. (LF. hoofdarchivaris Luc Janssens staat 8 op de N –VA-ljist). Voor het Concertgebouw pleit N-VA voor een herstelling van de oorspronkelijke vormgeving van het dakterras, waar ‘openingen’ werden geforceerd die het concept geen eer bewijzen. ‘Geen genade’ daarentegen krijgen de twee fonkelnieuwe parkeergebouwtjes  op het Zand van architect Paul Robbrecht: ‘Ze benemen het uitzicht van de achterliggende terrassen en bieden geen enkele doorkijk. Het is gewoon lelijk.’
Over het Unesco-dossier en het label Werelderfgoed houdt N-VA zich aan de gevoerde politiek. We koesteren ons historisch erfgoed. Tegelijk is de contestatie ‘een opgeklopt verhaal’, moderne architectuur die zich integreert en de bouwvoorwaarden respecteert, moet kunnen.  Andere werelderfgoedsteden als Wenen doen het ons trouwens voor.’ (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: