Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Cactus(club) is Brugge’

Stadsbestuur zoekt nieuwe locatie Cactusclub

De dreigende juridische procedures rond de bouw van de Cactusclub, gepland als annex van de Magdalenazaal, zet het stadsbestuur er toe aan nieuwe locaties achter de hand te houden. Daarom worden nu drie pistes bewandeld.

Eerst site: Kanaaleiland Noord

Dit is de vrije zone tussen de hoge brug aan de Bargeweg en de zone die nu gebruikt wordt voor het lossen en laden van de toeristenbussen. Deze locatie sluit aan bij de toeristische onthaalsite aan het Minnewaterpark waar ook jaarlijks het Cactusfestival plaatsvindt.

Tweede site: Stationsomgeving kant Centrum, dit is de vrije zone naast de huidige stationsparking. Hiervoor is een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in opmaak.

Derde site: Bevrijdingslaan (kant Lange Vesting)
De Gemeenteraad keurde eerder goed om aan de Bevrijdingslaan, ter hoogte van de Bloedput, een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen. Dit biedt ook mogelijkheden om er een nieuwe zaal te voorzien.

Burgemeester Patrick Moenaert: ‘Op vraag van de omwonenden en van Cactus hebben we onze diensten de opdracht gegeven om mogelijke alternatieve locaties in Brugge op te lijsten (naast de Magdalenazaal). De drie vermelde locaties hebben elk hun mogelijkheden. De administratie zal voor deze locaties een gedetailleerd rapport opmaken met pro’s, contra’s, timing, te nemen stappen, … zodat we met kennis van zaken een keuze kunnen maken. Want voor ons is én blijft het een must dat de nieuwe zaal voor Cactus in Brugge kan en zal gerealiseerd worden. Cactus is Brugge.’ (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: