Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

kleinVerhaal sneuvelt (?), De Werf redt de meubelen

Kleinverhaal
De met spanning afgewachte – en door een aantal cultuurspelers ook fel gevreesde – beslissing over de toekenning van de meerjarige cultuursubsidies (periode 2013-2016), is gevallen: de Vlaamse regering heeft op 22 juni het voorstel van Joke Schauvliege goedgekeurd. Onverwachts wordt 7,5 miljoen euro aan extra middelen toegekend, wat het subsidiebedrag voor cultuur op 94,5 miljoen euro brengt. Volgens de Vlaamse minister van Cultuur bewijst de regering hiermee wel degelijk in de kunstensector te geloven.

Opmerkelijk: in een aantal gevallen heeft de minister de adviezen van de beoordelingscommissie dan toch niet gevolgd; De Werf bijvoorbeeld krijgt voor de komende 4 jaar 870.000 euro toegekend, waar in het advies sprake was van 600.000 euro. Bovendien wordt 9,7 miljoen vrijgemaakt voor projectsubsidies die nieuwkomers en vernieuwing kansen moeten geven. Ook organisaties die in deze ronde geen meerjarige subsidies (meer) toebedeeld krijgen – zoals kleinVerhaal, het sociaalartistieke project met uitvalsbasis in Brugge – kunnen deze piste bewandelen om alsnog een subsidieaanvraag in te dienen… (PJG)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: