Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Transparantie troef, maar protest gaat niet liggen

De_werf
Foto Paul Willaert
Enkele weken geleden zorgde Vlaams minister van Cultuur Schauvliege voor een stunt door geheel onverwacht de definitieve adviezen van de resp. beoordelingscommissies online te zetten. Dat in dit openbaar gemaakte overzicht enkel de voorgestelde subsidiebedragen – zonder motivering, wèl met ranking- waren te vinden, beroerde de gemoederen. De minister spreekt van transparantie. Vandaag staan ook de 'artistieke en zakelijke adviezen per commissie' online. (www.kunstenenerfgoed.be).
Concreet: voor De Werf. Het artistieke advies beveelt aan te subsidiëren, maar voor de helft van het gevraagde bedrag; het zakelijke luidt 'de organisatie te subsidiëren voor een bedrag dat in de lijn ligt van het gevraagde bedrag voor zover de beoordelingscommissie subsidiëring ook opportuun acht'.

In een opiniestuk in De Standaard reageerde De Werf-directeurJan Denolf scherp op de 'rommeladviezen' en maakt hij zich sterk dat De Werf op basis van de huidige informatie 'genoeg redenen heeft om discriminatie en verzaking van motivatieplicht in te roepen bij een eventuele procedure bij de Raad van State'. Niettemin toont hij zijn optimistische kant, want hij 'weet zeker dat deze minister en de Vlaamse regering lucide genoeg zijn om een beslissing te nemen die correct is en het kunstenveld optimaal ondersteunt, vertrekkend van de basisfilosofie van het kunstendecreet en het beleid. Daarna kan het beleid zich ten gronde bezinnen over hoe het nu verder moet. Want – getuige de vele reacties – zo kan het écht niet verder.' Over enkele dagen valt het verdict. (PJG)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: