Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Forse uithaal naar ‘de nieuwbouwen’ in de stad

 
 

Mercedes

Schepen Van Volcem aan het gecontesteerde Hotel Casselberg
 
 Ere-hoofdingenieur Jozef Gorissen hekelt hedendaagse architectuur in de binnenstad
 
‘Buitenschalig, onkundig, naäperij’
 
Opgemerkt inleider bij het boekje van stadsgids Bob Warnier (Brugge Verandert, zie vorig item) was de ere-hoofdingenieur van de Stad Brugge Jozef Gorissen die fel van leer trok tegen ‘de nieuwe bouwsels’ in de binnenstad. Hij vindt ‘de mondialisering van de architectuur nefast voor historische cultuursteden’, want ze werkt ‘nivellerend’, is vaak ‘een alibi voor buitenschaligheid en onkunde’.
 Gorissen vindt dat ‘Brugge niet moet naäpen’, want ‘het heeft (had!) zelf een traditie in het bouwen’.  Als voorbeeld geldt, volgens de ingenieur, de Brugse neogotiek die door Unesco als ‘een continuïteit in de Brugse bouwwijze’ wordt beschouwd.  Zijn antwoord is een pleidooi voor ‘regionale bouwkunst’. De termen ‘Brugs’ of ‘niet-Brugs’ krijgen zo ‘een zeer waardevolle betekenis en inhoud voor deze stad’. Gorissen poneert dat ‘precies de maatloosheid het onbehagen voor vele bouwsels van onze tijd veroorzaakt’  en noemt ‘hedendaagse architectuur een begrip dat niets betekent’. De gewezen hoofdingenieur wacht met spanning op hét boek over de Brugse architectuur dat ‘enkel maar door een echte Bruggeling zal kunnen geschreven worden’. Een interessant standpunt dat om een repliek vraagt. (LF)
 
 
 
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: