Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Kinderkunstensector slaakt noodkreet

 Een kruimeltje hoop
 
Geachte Minister Schauvliege,
 
Twintig jaar geleden lag het landschap voor Kinderkunsten nagenoeg braak. Vandaag heeft Vlaanderen een heel gediversifieerd én artistiek hoogstaand aanbod aan kunst uit alle disciplines voor kinderen en jongeren. Er is gevochten voor kwaliteit: professionaliseren van organisaties en kunstenaars, educatieve omkadering, actieve participatie van kinderen en jongeren.
  
Niet alleen in de grote steden, maar tot in de verste uithoeken van Vlaanderen is er een uitgelezen aanbod aan muziek, dans, (muziek)theater en beeldende kunst voor het jonge publiek. Makers en presentatieplekken  zijn steeds nauwer gaan samenwerken om aan de vraag van scholen, ouders en kinderen te kunnen voldoen. Het resultaat is een bruisend Kinderkunstenlandschap met een uitstraling tot ver over de grenzen heen.
  
Na twintig jaar dreigt veel van dit werk verloren te gaan. Over alle beoordelingscommissies heen lijdt het Kinderkunstenlandschap fors verlies. Een aantal gezelschappen, kunstencentra en festivals zouden verdwijnen. Anderen leveren in. Het stijgend aantal kinderen en jongeren staat haaks op de verlaging van de middelen. Daarom enkele redenen om de Kinderkunsten positief te discrimineren.
 
1. De inkomsten in deze sector liggen laag omdat de ticketprijzen laag zijn: 200 kinderen à 5 euro levert 1000 euro inkomsten, 200 volwassenen à 15 euro levert 3000 euro. Programmatoren verwachten dus lage uitkoopsommen omdat hun inkomsten beperkt zijn. Aan de gesubsidieerde huizen in de Kinderkunsten worden echter terecht dezelfde eisen gesteld als aan de anderen: naleven van de CAO; werken met professionele acteurs; werken met professionele ontwerpers; technische ondersteuning.
 2. Ons publiek is minder mobiel dan een volwassen publiek. Wij spreiden de producties graag tot in alle uithoeken van alle regio's. De beperkte financiële kracht van de kleinere cultuur- en gemeenschapscentra die de regio bedienen, zorgt voor nog meer druk op de inkomsten.
 3.De eerste ontmoeting van een jong publiek met Kunsten vraagt een specifieke begeleiding en omkadering. Deze publiekswerking is een meerkost voor de gezelschappen en organisaties.
 4.De podiumkunsten voor kinderen en jongeren zijn pionier in de internationalisering. Het succes van de internationale werking en uitstraling zal lijden onder een vermindering van de financiële draagkracht.
 5.Partners die gespecialiseerd zijn in Kinderkunsten zorgen voor belangrijke impulsen op het vlak van duurzame vernieuwing en experiment. Daarom baren de adviezen voor deze Kunstencentra en festivals ons grote zorgen.
 
 Hoogachtend, de kinderkunstensector
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: