Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Deze (mei)maand in EXit

POP OP SCHOOL
 
De Brugse beroepsmuzikant en Arid-drummer Steven Van Havere opent op 2 juli in de Lange Vesting in Sint-Andries de muziekschool Metronoom waar  zowel pop, rock, dance als deejay’en aan bod komt. Een uitdagend en risky initiatief, zeer zeker, maar vooral beantwoordend aan een reële nood. Veel jongeren met muzikale interesse en kunde bedanken immers voor de klassieke opleiding in een conservatorium en krijgen hier een alternatief aangeboden.  Van Havere vindt Brugge daarvoor ‘een uitstekende locatie’ en beslist ‘uniek voor West-Vlaanderen’. Een moedig initiatief dat brede steun verdient.
 
VERLENGING VOOR AIRBAG: GRAAG
 
Gedurende twee weken, van 11 tot 27 mei, bruist Brugge op de klanken van het accordeon. Dit in het kader van de vijfde (en voorlopig laatste) editie van Airbag, een van Brugges sympathiekste muziekfestivalletjes. In de voorbije vijf jaar heeft het Cultuurcentrum een pioniersrol gespeeld in de herwaardering  van een instrument dat vandaag in het Stedelijk Conservatorium ruim veertig jongeren enthousiasmeert. Omdat de vijfde editie meteen ook de laatste wordt die gebruik maakt van een stedelijke projectsubsidie, is het uitkijken naar de toekomst. Directeur Cultuurcentrum Sonia Debal en (afscheidnemend) schepen van Cultuur Yves Roose hopen dat het nieuwe stadsbestuur dit laagdrempelige initiatief even gunstig gezind zal zijn. Maar eerst nog genieten van deze feesteditie.
 
Interview en duiding vindt u in EXit-209.
 
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: