Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Maandelijks archief: maart 2012

Habibi wint Cinema Novo-prijs

 

Habibi-cataloog
 
De  Camera Novoprijs gaat naar Habibi ( voluit Habibi Rasak Kharban) van Susan Youssef. Uit negen competitiefilms kozen de vijf juryleden voor deze tragisch eindigende liefdesgeschiedenis die zich afspeelt in de Palestijnse Gebieden. Uit het juryverslag: 'De regisseur maakt niet alleen een dapper statement door met beperkte middelen en in ongewoon moeilijke omstandigheden een knap afgewerkte en aangrijpende film te draaien. Ze geeft het eeuwenoude en universele verhaal van de verboden liefde, een tegelijk poëtische, prangende en brandend actuele invulling'. De film ontvangt de Camera Novoprijs. Mabul, een Israëlische film van Guy Nattiv, eindigde op een zucht van de eerste plaats. Hij krijgt een eervolle vermelding.  
 
De jongerenjury  bekroonde Headshot, een Thaise film van Pan-ek Ratanaruang met de Amakourouprijs, een geldprijs  van 1.250 euro. 
Het publiek hield van de Indische film I Am Kalam, een waar sprookje voor groot en klein. Verder was El Gusto, het muzikale project van enkele krasse knarren die op de wijze van het Cubaanse Buena Vista Social Club de Algerijnse muzikale scène van de jaren zestig laten herleven. En dan was er natuurlijk ook Monsieur Lazhar die de harten kon bekoren.
 
Het festival start in 2013 later op het jaar, in de tweede helft van april.
 
 
 

Herfstsonate: literair verteltheater van de bovenste plank

 

Herfstsonate_iedereen_c_paul_d
Foto Paul De Cloedt
 
Dinsdag 20.03 in Stadsschouwburg
 
Met Herfstsonate kiest regisseur Piet Arfeuille voor een bewerking van de gelijknamige filmklassieker van Ingmar Bergman. Voor Herfstsonate castte hij drie bekende namen: Tania Van der Sanden, Ingrid De Vos en Wim Danckaert. In het stuk zien een moeder en dochter elkaar na vele jaren terug.
 
EXit: Wat is tussen moeder en dochter gebeurd?
Piet Arfeuille: ‘Het stuk draait om het universele gegeven dat iedereen de sporen draagt van zijn of haar eigen jeugd. De moeder heeft onbewust nogal wat schade berokkend bij haar dochter. Als gevierd concertpianiste was ze nauwelijks thuis en in haar rol van diva lijkt ze ongenaakbaar voor haar dochter. Wanneer haar carrière in het slop raakt, werkt haar aandacht verstikkend. Geen van beide slaagt er in een evenwicht te vinden.’
 
EXit: Waarom deze klassieker van Ingmar Bergman?
Arfeuille: ‘Allereerst heeft Malpertuis een traditie op het vlak van repertoiretheater. Repertoire is vandaag een breed begrip. Het omvat meer dan alleen stukken van Shakespeare. De filmscenario’s van Bergman kunnen zeker tot het naoorlogse repertoire worden gerekend. Ik wilde ook heel graag samenwerken met actrice Tania Van der Sanden. De rol van de dochter is haar op het lijf geschreven. Ten slotte is ook de problematiek mij zeer genegen. Het stuk gaat over ouders en kinderen en over hoe die constellatie werkt.’
 
EXit: Hoe maak je van film theater?
Arfeuille: ‘Door het medium film en zijn principes te respecteren. In film kan je van de ene seconde op de andere op een andere plek zijn. Op theater is dat niet zo evident, maar je kan de scènes wel op zo’n manier na elkaar spelen, waardoor het publiek van het ene moment op het andere in een andere situatie terecht komt. We passen dus eigenlijk de principes van de film toe in de montage van het geheel. Daarnaast hebben we de tekst zoals die in de film bestond als collectief bewerkt, aangevuld met fragmenten uit andere films.’
 
Info Herfstsonate, dinsdag 20 maart 2012, 20.00 uur, Stadsschouwburg, t 050 44 30 60 www.ccbrugge.be
Het volledige interview lees je in EXit-maart
 
 

Pakkende Jazzhommage aan Kenneth Patchen

 

Claudiaquintet
 
Vorig jaar, in het kader van de viering van de 100ste geboortedag van Kenneth Patchen (1911-1972), werd aan drummer John Hollenbeck gevraagd muziek te schrijven bij een aantal teksten van deze dichter, romanschrijver en schilder. Het was deze hommage die The Claudia Quintet, aangevuld met special guest Theo Bleckmann, in De Werf – 'one of the finest venues in Europe', bewierookte Hollenbeck later op de avond” – kwam brengen. Dat de teksten van Patchen voor een jazzproject worden gebruikt, mag niet verwonderen: al in de jaren '50 gaf hij op podia zelf 'jazz-poetry readings' begeleid door jazzmusici, onder wie Charles Mingus, die later in zijn autobiografie 'Beneath the Underdog' schreef: Patchen's a real artist…you'd dig him, doctor'.
 
Het overgrote deel van het repertoire kwam uit deze hommage-CD What is the Beautiful? (verschenen op het label Cuneiform Records en een aanrader!). Al van bij de opener 'Showtime' voelde je dat dit goed zat, dat deze combinatie van jazz en teksten, afwisselend gedeclameerd en gezongen door Theo Bleckmann – die wel uit een hoes van een Kraftwerk-LP leek weggestapt – wèrkte. Dat hoge niveau bleef het zestal de ganse avond aanhouden, met uitschieters als '23rd Street Runs into Heaven', een (van de vele) prachtige ode(s) aan zijn eeuwige levenspartner en muze Miriam, 'The Bloodhounds', qua thematiek – een lynchpartij – nauw verwant met en minstens even beklijvend als 'Strange Fruit' van Billie Holiday, en het hilarische 'Job' waarin wordt verwoord hoe iemand om den brode tot heel wat bereid is, tot hij uiteindelijk de limiet wel bereikt vindt en van antwoord dient: 'Shucks, I didn't want any job that bad'.
 
Op het programma stonden ook een aantal instrumentale stukken, o.a. 'Mates for Life' en 'Flock', composities die Hollenbeck op vraag van het Edinburgh Jazz and Blues Festival schreef, met als thema de natuur in het algemeen en ganzen in het bijzonder. 'Two Teachers' werd opgedragen aan de vorig jaar overleden Bob Brookmeyer. Met 'Peace of Green' als bisnummer werd een optreden afgesloten dat nog een stuk langer had mogen duren. Een optreden ook dat niet alleen steeds opnieuw naar de CD doet grijpen, maar tevens de nieuwsgierigheid aanwakkert zich te verdiepen in het oeuvre van de overtuigde pacifist Patchen, over wie Henri Miller getuigde: He represents all that a poet should represent, whether expressing himself in verse, in prose, in paint or in action.' (Paul Godderis)
 
 

Agenda toneel maart 2012

 
23, 24, 30 en 31 maart om20.uur, Rostekop, De Valk (MaZ)
 
Rostekop vertelt het verhaal van Ronnie, een bleke, rosse jongen met een hoop sproeten. Hij is er wel, maar niemand ziet hem. In de ogen van de anderen is er alleen Rostekop, het mikpunt van spot. Om aan de pesterijen te ontsnappen, vlucht Ronnie in zijn eigen, kleine wereld. Ronnie is de Roste Ridder. Zijn hondje Pyramus zijn trouwe dienaar. Het thema is actueel, de aanpak is luchtig en licht verteerbaar. De auteur van het stuk is Wim De Wulf, schrijver en regisseur bij onder meer Ultima Thule, Theater Antigone en Kommil Foo. De regie is in handen van Marc Mosar, oudgediende bij De Valk. 
Info t 050 34 15 26 (van 19.30 tot 21.00 uur – niet op zondag en maandag), e marcel.mutsaerts@telenet.be

23, 24 en 25 maart (Brugge) 31 maart 2012 (Oostende) Een mens zonder dromen, Theater Melanie, De Biekorf/Club Terminus
 
Theater Melanie werd in 2007 opgericht door Marc Reynaert en heeft ondertussen een mooi palmares. Rode draad is actueel, maatschappijkritisch theater: sober en direct, met een tragische inslag. Vijf acteurs spelen eind maart Een mens zonder dromen. In het stuk willen twee broers de erfenis van hun vader, een oude loods, elk een heel eigen bestemming geven. Harry, ontslagen bankmanager, wil er samen met zijn vriendin, een toneelatelier oprichten. Stijn is beginnend ondernemer en wil er zijn materialen en goederen stapelen. Moeder wil de kinderen verzoenen tot het noodlot de banale ruzie beslecht. Een mens zonder dromen is een hedendaags Kaïn en Abel verhaal: herkenbaar en confronterend.
Info Reservatie marc.reynaert@theatermelanie.net of 0474/22.80.54

29, 30 en 31 maart 2012 Scrabbleland, Tableau nr. 1, De Dijk, Werkgroep 66
 
Werkgroep 66 nodigt voor zijn voorlaatste productie van het seizoen een reeks bekende acteurs uit: Bart Van Avermaet, Bert Cosemans en de Nederlandse Simone Milsdochter. De drie spelen Scrabbleland, een tekst van de Engelse theatermaker en filmregisseur Jez Butterworth die ook de film Birthday Girl met Nicole Kidman schreef en regisseerde. Tuur woont in een gloednieuwe verkaveling aan de rand van de stad. Ogenschijnlijk leeft hij een zorgeloos leven net als zijn buurman en vriend Lars, maar waarom doet Tuur geen oog dicht? Waarom is hij bang van zijn vrouw? Scrabbleland gaat over wat er gebeurt met mensen als ze inzien dat ze de persoon die ze zijn geworden, haten. Een stuk over een leven waarin niets is wat het lijkt.
Info:  t 050 35 85 50 en 31 maart  (tussen 17.30 en 19.00 uur), joannabeernaert@telenet.be
 

Genieten in een brandstraatje

 

Maud_en_peter

 

Foto Paul Willaert
 
Vanaf dinsdag 20 maart 2012 zal auteur Peter Verhelst, samen met letterbeeldhouwster Maud Bekaert, drie jaar lang in Brugge samenwerken met kunstenaars van heel diverse pluimage,  om telkens op een bijzondere locatie in de stad een QNX-plek open te stellen. In 2015 komen al die plekken samen in een grote tentoonstelling.
 
QNX bevat de medeklinkers van het woord equinox. Equinox is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, waardoor de dag even lang is als de nacht. Op 20 maart 2012 is er de lente-equinox, op 23 september de herfst-equinox.
 
Peter Verhelst: ‘Het moet mogelijk zijn in deze luidruchtige, drukke tijden plekken te maken waar plaats is voor stilte. We willen plekken ontwerpen die door hun stilte de bezoeker de kans geven om goed te kijken, om na te denken of niet langer na te denken. Plekken waar kunst aanwezig is. Plekken die goed toegankelijk zijn, omdat ze bedoeld zijn openbare plekken te worden. Is het mogelijk op deze plekken rituelen door te laten gaan? En welke rituelen hebben in deze tijden nog zin – als we ervan uitgaan dat rituelen symbolische handelingen zijn die structuur geven aan het leven, en betekenis geven aan de cycli van het leven? Plekken die de leegte, ontstaan door het wegvallen van oude rituele plekken, met mogelijk nieuwe betekenissen opvullen.'
 
Voor QNX1-Huis van de druppelende stenen werken Peter Verhelst en Maud Bekaert samen met een acteur en beeldhouwer Johan Tahon. De installatie is gratis te bezichtigen in het brandstraatje (achter de gesloten poort naast de hoofdingang van het Stadhuis) op de Burg in Brugge op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 15 uur. De opening van de installatie start telkens met het ritueel van 12 tot 13 uur. Wie wil, kan het ritueel bijwonen. Daarna blijft de installatie nog twee uur open. QNX2 opent op 20 juni 2012. QNX is een organisatie van Brugge Plus. (LF)
 
 

Door de ogen van Hans Memling

·

Middeleeuws_brugge_001

 De Brugse historicus Albert Janssens, oud-leraar geschiedenis van het SFX-instituut, brengt de middeleeuwen tot leven in zijn zopas verschenen boek ‘Middeleeuws Brugge, door de ogen van Hans Memling’. Wie dacht dat alles over Hans Memling stilaan vertrouwde kennis is, vergist zich. Zegt Janssens: ‘Het is natuurlijk waar dat om de gekende feiten uit het leven van Hans Memling op te schrijven, enkele vellen papier volstaan. Wat echter in deze publicaties totnogtoe volledig over het hoofd werd gezien, zijn de gebeurtenissen en collectieve ervaringen die de schilder als Bruggeling onder de Bruggelingen, heeft meegemaakt’.

Het boek leert je hoe Brugge er toen (1465-1494) uitzag, hoe rijk ze was, wie bestuurde, hoe ze omging met de economische crisis van die tijd en zo veel meer. Voorts beschrijft de auteur wat de Bruggeling dacht over de hertogen van Bourgondië en hoe de Kerk het dagelijkse leven beheerste. Janssens’ boek is gebaseerd op uitvoerig archiefmateriaal en gedegen bronnenopnderzoek. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven door Davidsfonds met talrijke illustraties, telt 256 pagina’s en kost 29,95 euro. Een aanwinst voor de Brugge-bibliotheek. (LF)

MAfestival belooft muzikaal hoogstaande augustus

 
 
 20 concerten, een internationale muziekwedstrijd en 10  gratis Fringe-concerten
 
20120804_ana_prohaska_copy_pat
Anna Prohaska: betoverende zangeres
 
Opgericht in 1964 is het MAfestival, toen nog Musica Antiqua Brugge, volgend jaar aan zijn 50ste editie toe, maar ook dit jaar staat de affiche garant voor tien dagen muzikaal genieten en verrassen. Het programma is opgebouwd rond twee vrouwen uit de geschiedenis: Maria en Maria Magdalena. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de Brugse Musea die instaan voor de tentoonstelling ‘De Pleuranten’.
 
Dit jaar verwelkomt MAfestival opnieuw de nieuwste generatie musici uit binnen- en buitenland, zoals Forma Antiqva, Anna Prohaska, Mahan Esfahani, Vox Luminis, Alexis Kossenko en Les Ambassadeurs. Maar ook de vaste waarden van de grote Europese podia, waaronder Accademia Bizantina, Skip Sempé & Pierre Hantaï, Al Ayre Español, Ensemble Clément Janequin en het Nederlands Kamerkoor tekenen present. Naast de ruim 20 concerten organiseert MAfestival Brugge ook de Internationale Wedstrijden Musica Antiqua voor klavecimbel met optie orgel, een 4-daagse expo voor historische klavierinstrumenten, 10 gratis Fringe-concerten, talrijke lezingen en workshops, een cursus in samenwerking met Davidsfonds en een muziekvakantie voor kinderen. Laat dit een vingerwijzing zijn voor uw vakantieregeling: van vrijdag 3 tot zondag 12 augustus. (LF)
 
MAfestival van 3.08 tot 12.08. De ticketverkoop start op 17 april, online verkrijgbaar op www.mafestival.be, telefonisch op (0)70 22 33 02 of bij  In & Uit.
 
 
 
 

In den beginne was er…Freddy!

 

Fotofreddy
  
Na drie succesvolle theatervoorstellingen duikt all-round performer Freddy De Vadder z'n eigen archief in. Freddy stoft op 22 en 23 maart in de Stadsschouwburg z'n old-skool -en intussen legendarisch- materiaal af om een terugblikte brengen op zijn pioniersjaren in de Vlaamse comedyscene. Het wordt eeneigenzinnige remix van z’n eerste twee voorstellingen: 'Wa sta 'k ik iereigenlik te doen?' en 'Goe Marchandizze!'.
Freddy De Vadder mijmert en filosofeert ook over de begindagen van z'n eigen carrière, over z'n eerste fratsen in Studio Kafka op Studio Brussel, over hoe hij Humo’s ComedyCup glansrijk won, over de Bende van Miènde en over z’n jarenlange tochten doorheen theaterzalen, jeugdclubs, festivals, kermissen en baancafés'.
Hilarische taferelen over kaffiefilters, maar ook de trotse verhalen over z'n ontmaagding,z'n dikke pisse en veel ongemeen grappige verhalen uit z'n lange carrière…Een must voor de echte fan, een eenmalige buitenkans voor diegene die de eerstestappen van Freddy De Vadder op de bühne miste!
 
Ticketsvanaf 10 EUR via 050 44 30 60, In&Uit Brugge en www.comedyshows.be
 

Beestig feest in en rond de bib

 

Jeugdboekenfeest
 
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van
Vlaanderen. In 2012 staat alles in het teken van dieren. Aan de
Jeugdboekenweek koppelt de Openbare Bibliotheek Brugge elk jaar haar
groot Jeugdboekenfeest (voor kinderen vanaf 4 jaar). Gewervelde
auteurs, potige illustratoren, miauwende muzikanten, dolfijne acteurs
en kwispelende animators laten hun kat thuis en komen af op zondag 18
maart van 11 tot 17.00 uur om er een beestig feest van te maken. Wat
er allemaal te beleven valt, leest u op www.brugge.be. Alle
activiteiten zijn gratis!
 

Fotoboek Brugge-Bruges langs (te) vertrouwde paden

Bruggeboek_001
 
Bij Uitgeverij Snoeck verscheen onlangs het fotoboek Brugge-Bruges met bijna 200 pagina’s  groot formaat en iets meer foto’s die een gevarieerd beeld tonen van deze Werelderfgoedstad. De foto’s werden gegroepeerd in 11 thema’s die elk één aspect belichten: water, religie, wonen, beelden enzovoort.  Voorts bieden 12 hoofdstukjes korte commentaren bij evenveel pleintjes, gebouwen en waterlopen in de stad. Heel wat foto’s worden paginabreed afgedrukt, veel aandacht gaat naar de nieuwe stadspleinen en nieuwe gebouwen in de stad. Helaas ontsnapt het fotowerk zelden aan het cliché. Vooral de bezoekende toerist doet er zijn gading mee, de Bruggeling blijft op z’n honger. (LF)
 
Brugge-Bruges, uitg. Snoeck, 30 euro
%d bloggers liken dit: