Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Door de ogen van Hans Memling

·

Middeleeuws_brugge_001

 De Brugse historicus Albert Janssens, oud-leraar geschiedenis van het SFX-instituut, brengt de middeleeuwen tot leven in zijn zopas verschenen boek ‘Middeleeuws Brugge, door de ogen van Hans Memling’. Wie dacht dat alles over Hans Memling stilaan vertrouwde kennis is, vergist zich. Zegt Janssens: ‘Het is natuurlijk waar dat om de gekende feiten uit het leven van Hans Memling op te schrijven, enkele vellen papier volstaan. Wat echter in deze publicaties totnogtoe volledig over het hoofd werd gezien, zijn de gebeurtenissen en collectieve ervaringen die de schilder als Bruggeling onder de Bruggelingen, heeft meegemaakt’.

Het boek leert je hoe Brugge er toen (1465-1494) uitzag, hoe rijk ze was, wie bestuurde, hoe ze omging met de economische crisis van die tijd en zo veel meer. Voorts beschrijft de auteur wat de Bruggeling dacht over de hertogen van Bourgondië en hoe de Kerk het dagelijkse leven beheerste. Janssens’ boek is gebaseerd op uitvoerig archiefmateriaal en gedegen bronnenopnderzoek. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven door Davidsfonds met talrijke illustraties, telt 256 pagina’s en kost 29,95 euro. Een aanwinst voor de Brugge-bibliotheek. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: