Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Reactie De Werf op preadvies Commissie Kunstencentra

Kc-dewerf-300
 
Slechts enkele dagen na de jubileumviering (Concertgebouw, 18 februari) heeft De Werf een eerste reactie klaar. Daarin weerlegt men stuk voor stuk en – in tegenstelling tot het negatief preadvies – mèt argumenten en concrete voorbeelden uit de praktijk alle beweringen over de onvoldoende gevarieerde noch consistente artistieke programmering van het muzikale luik, het gebrek aan scherpte op vlak van theater, het te weinig aan bod komen van jong talent op vlak van jazz en het relatief weinig met partners samenwerken.
 
Deze reactie is slechts een eerste aanloop naar een formeel verweerschrift aan de Administratie, aldus Jan Denolf die aankondigt dat men werkelijk àlle middelen en krachten zal inzetten.
 
Overigens kan men op http://www.dewerf.be zelf de visu vaststellen dat de tekst van wat het artistiek advies heet inderdaad nauwelijks meer dan een halve A4 beslaat. Zich proberen voor te stellen dat de bevoegde minister op basis van dergelijke “beoordelingen” moet beslissen over het al dan niet toekennen van subsidies, vergt een verbeeldingskracht die mij – ik geef het grif toe – ontbreekt. (PG)
 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: