Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugge ‘14-‘18 in verhaal en 250 foto’s

Cover_brugge_14-18

Uitgever en auteur Siegfried  Debaeke, sinds kort gevestigd in de Ezelstraat, schreef een interessant kijk- en leesboek. Het illustreert een vergeten hoofdstuk uit de Brugse geschiedenis: de Eerste Wereldoorlog. De 250 vaak unieke foto’s leveren een boeiende  historische reportage op. 

Auteur Siegfried Bebaecke: ‘Het verhaal begint bij de mobilisatie in 1914. We zien hoe de bevolking de Engelse troepen die naar het front optrekken luid toejuicht en daarna, hoe de Duitsers hun intrede doen. Met de foto’s, vaak uit internationale magazines, wordt de lezer een nauwkeurige toeschouwer. ‘
‘Vier jaar lang leefde de Bruggeling in een stad waar het wemelt van Duitse militairen. Troepen nemen kazernes en schoolgebouwen in. De foto’s tonen parades en concerten en we zien ook de Duitse keizer op bezoek in Brugge. Er zijn heel wat schrijnende foto’s. In een poging om de U-boten in de Brugse haven te bombarderen, vielen heel wat bommen op de binnenstad. Hierbij werden honderden huizen vernield en kwamen liefst 124 burgers om. De lezer bevindt zich uiteraard ook in Brugge als de stad in oktober 1918 bevrijd wordt en de vreugde na vier jaar niet op kan. Door de precieze informatie bij de 250 authentieke, grotendeels nooit gepubliceerde foto’s biedt dit boek een boeiende confrontatie met deze vier bewogen jaren.’

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: